تماس با ما

contact us

دفتر مرکزی

تهران، خیابان خردمند جنوبی، پلاک 41

کد پستی: 1584843119

شماره تماس: 707  52  (۲۱-۹۸+)
 
فکس: ۸۸  ۵۳  ۳۰  ۸۸  ۲۱ ۹۸+
 
ایمیل: info@hormozanoil.com
 
 

کارخانه

جنب پالایشگاه نفت بندرعباس، خیابان هرمزان

کد پستی: 7931184203

پایانه صادراتی

بندر عباس، مجتمع بندرى شهید رجایى

 

تماس با ما

contact us

دفتر مرکزی

تهران، خیابان خردمند جنوبی، پلاک 41

کد پستی: 1584843119

شماره تماس: 707  52  (۲۱-۹۸+)

فکس: ۸۸  ۵۳  ۳۰  ۸۸  ۲۱ ۹۸+

ایمیل: info@hormozanoil.com

 

کارخانه

جنب پالایشگاه نفت بندرعباس، خیابان هرمزان

کد پستی: 7931184203

 

پایانه صادراتی

بندر عباس، مجتمع بندرى شهید رجایى