واحد بسته بندی

Packaging

شرکت توسعه نفت هرمزان همواره متعهد به استفاده از ورق فولادى مرغوب با ضخامت مناسب جهت ساخت تمامى قسمتهای بدنه، بشکه و همچنین رعایت کلیه ابعاد استاندارد ، تعداد شیار روی بدنه و ظرفیت خالص قیر پر شده در بشکه هاي تولیدي خود مى باشد. واحد بشکه سازی توسعه نفت هرمزان براي تولید بشکه های 180 و 150 کیلوگرمى قیر، جنب واحد قیرسازی این شرکت احداث گردیده است. این واحد دارای دو خط تولید هریک به ظرفیت 2500 بشکه در روز مى باشد و بشکه هاي تولیدی پس از تست نشتى و رنگ آمیزی به محوطه ذخیره سازی منتقل مى گردند. عملیات مظروف سازی در واحد بشکه پرکنى که داراي سه خط و سه بازوی متحرك ، با ظرفیت هر خط 5500 بشکه در روز است ، انجام مى گیرد