واحد پایانه صادراتی

Export terminal

موقعیت استراتژیک واحد قیر سازي شرکت توسعه نفت هرمزان در نزدیکى اسکله شهید رجایى بندرعباس و نیز کیفیت بالاي محصولات تولیدي این شرکت مطابق با استانداردهاي بین المللى باعث گردیده کهبخش عمده اي از محصولات این شرکت صادر گردد. امکانات این شرکت در پایانه صادراتى شامل مخازن ذخیره مجهز به کویل هاي حرارتى ، ایستگاه تخلیه تانکر ، تجهیزات پمپاژ از مخازن به داخل کشتى ،تأسیسات حرارتى و سایر ادوات لازم مى باشد.

امکانات پایانه صادراتى

  • داراي اسکله اختصاصى
  • کمترین فاصله از پایانه به اسکله بارگیري
  • سرعت تخلیه و بارگیري بالا
  • حمل یکسره از تانکر به کشتى
  • بارگیري همزمان چندین گرید مختلف قیر
  • قابلیت افزایش دماي فرآورده در مخازن
  • انجام امور اداري بندر در کوتاه ترین زمان و در تمامى روزهاي هفته بصورت 24 ساعته
  • ظرفیت ذخیره سازي 21000 تن قیر و نفت کوره
  • سرعت بارگیري کشتى تا 340 مترمکعب در ساعت
  • بارگیري کشتى تا ظرفیت 10 هزار تن