پلى بگ

polybag


شرکت توسعه نفت هرمزان با تکیه بر توان فنى و مهندسى خود ، اقدام به راه اندازي خط پر کن پلى بگ در محل کارخانه نموده است.پلى بگ امروزه یکى از بهترین اشکال بسته بندي قیر مى باشد ، از مزایاي این شیوه بسته بندي میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
• حمل آسان به دلیل سبک بودن کیسه هاي پلى بگ
• عدم ایجاد ضایعات و مشکلات زیست محیطى در مقصد
• سهولت استفاده و تبدیل مذاب در مقصد
• سازگاري پوشش داخلى با قیر
• بهبود خواص قیر در صورت ذوب و حل شدن پوشش در قیر مظروف
• سهولت استافینگ و استفاده حداکثري از فضاي کانتینر
• امکان استفاده در وزن هاي 250 تا 1300 کیلوگرمى بنا به درخواست مشتري
• وجود بازار بهتر در کشورهاي اروپایى و آفریقا
تجهیزات پرکن کیسه هاي پلى بگ شامل 2 جایگاه و هر یک با توان 250 تن در روز مى باشد.
جایگاه کیسه ها مجهز به ادوات توزین دقیق با تلرانس 1 کیلوگرم و کلیه تجهیزات ابزار دقیق لازم شامل سنسورهاي دما ، فشار و همچنین کنترل سرعت پر مى باشد ، این در حالیست که عملیات بسته بندى در فضایى ایمن و در دماي 100 درجه سانتیگراد صورت مى پذیرد. PLC شدن کیسه ها با به کار گیري سیستم کنترلى کیسه هاي مخصوص میتواند با مارکینگ و لوگوي اختصاصى و مدل تسمه کشى بنا به سفارش مشتري تهیه و تحویل گردد.