بهداشت – ایمنی و محیط زیست

سلامتی و ایمنی پرسنل ، تجهیزات و حفاظت از محیط زیست از یک سو و توسعه فعالیت های تولیدی موجب گردیده است که در کارخانجاتپترو صنعت هرمزان واحد HSE در پراهمیت قلمداد گردد.الزام مدیریت پترو صنعت هرمزان در بوجود آوردن فضای کاری امن و سالم و انجام عملیات ، ارائه محصولات و خدمات سازگار با محیط زیست، توسعه فعالیتهای تولیدی و افزایش روز افزون اقدامات توام با ریسک بالا و تغییرات تکنولوژی و محیطی و کاهش ریسک های خطر ساز موجب گردیده است که ارزش و جایگاه نظام ایمنی در این شرکت متجلی گردیده و نقش تعیین کننده ای در ارتقاء سطح بهره وری و تولیدات شرکت داشته باشد در این راستا نسبت به تعریف اهداف زیر در زمینه بهداشت – ایمنی و محیط زیست اقدام نموده است:

بهبود و ارتقاء نظام HSE به جهت تعامل مناسب با جامعه، محیط زیست، کارکنان و سایر ذینفعان

ارتقاء فرایندهای تولید و رعایت اصول و ملاحظات زیست محیطی در طرح های توسعه