چشم انداز

شرکت پترو صنعت هرمزان قصد دارد در افق 1400 سرآمد واحدهای تولید قیر در ایران و منطقه گردیده تولید قیر در سراسر ایران و منطبق بر استاندارهای ملی و بین المللی، با حفظ الزامات زیست محیطی، همگام با آخرین دستاوردهای تکنولوژیکی، بالاترین سهم در تامین نیاز داخل کشور و همچنین صادرات اخذ نماید.