DRUM Mfg. UNIT

Drum

DRUM Mfg. UNIT

مشتریان متعددی در سرتاسر دنیا وجود دارند که نیاز به قیر برای بسته بندی در درام دارند، بنابراین این روش بسته بندی قیر بسیار رایج است و این شرکت واحد تولید و پرکن درام مخصوص به خود را دارد. درام قیر به منظور محافظت در برابر خوردگی از فولاد نورد سرد ساخته شده و با رنگ مشکی ضد زنگ روکش شده است. درام به صورت فرل شده ساخته شده است تا مقاومت بیشتری داشته باشد. مشخصات فنی این بسته بندی به شرح زیر است:

ItemValue
Content Weight180 ± 2 kg
Plate gradeST-12
OriginalIsfahan Mobarakeh Complex
Height of drum980 mm
Diameter of drum500 ± 2 mm
Diameter of lid100 ± 2 mm
Plate thickness(body)0.6 mm
Plate thickness(top & bottom)0.6 mm
Drum Weight9.5 ± 0.2 kg

ItemValue
Content Weight150 ± 2 kg
Plate gradeST-12
OriginalIsfahan Mobarakeh Complex
Height of drum830 mm
Diameter of drum500 ± 2 mm
Diameter of lid100 ± 2 mm
Plate thickness(body)0.6 mm
Plate thickness(top & bottom)0.6 mm
Drum Weight8.3 ± 0.2 kg